Автор Тема: Суброгация или регрес - две большие разницы? Кто как считает?  (Прочитано 1054 раз)

pegasso

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 34
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Решила осчастливить всех решением суда этого года . Наслаждайтесь!  Высказывайте мнение!

... Дослідивши надані сторонами докази суд за таких обставин приходить до слідуючого висновку :
Судом встановлено, що 26 травня 2008 року ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»та ТОВ «Перша лізингова компанія»уклали договір добровільного страхування наземного транспорту, оформлений полісом № НОМЕР_3, згідно якого на страхування був прийнятий автомобіль Ford Fiesta, держ. реєстраційний номер НОМЕР_1.
Відповідно до копії постанови про відмову в порушення кримінальної справи від 07.11.2008 р., 30.10.2008 р. близько 10-00 год. в м. Ніжині по вул. Московська, біля б. 54 А, гр. ОСОБА_1, керуючи мопедом марки «Dio»б/н, виконуючи лівий поворот на вул. Широкомагерська з вул. Московська, не надала переваги в русі автомобілю НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_2, який рухався по тій самій дорозі в зустрічному напрямку, та скоїв зіткнення з мопедом (а.с. 19).
Згідно копії платіжного доручення № 451 від 21.01.2009 р. позивач виплатив страхове відшкодування ТОВ «Перша лізингова компанія»в розмірі 16402,50 грн. (а.с. 31).
Відповідно до ст. 22 ч.ч. 1, 2 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у звязку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
**** Стаття 1187 ЦК України відносить до джерела підвищеної небезпеки діяльність, повязану з використанням транспортних засобів. Як встановлено у п. 1 ч. 1 ст. 1188 ЦК України, шкода, завдана внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, відшкодовується на загальних підставах, а саме шкода, завдана одній особі з вини іншої особи, відшкодовується винною особою.
** Згідно до ст. 979 ЦК України за договором страхування одна сторона (страховик) зобовязується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобовязується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.
**** В силу ст. 27 Закону № 85/96-ВР до страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток. Аналогічні приписи містяться у ст. 993 ЦК України.
**** Спірні правовідносини, регулюються положеннями ст. 27 Закону № 85/96-ВР і ст. 993 ЦК України.
****Дані норми законодавчо закріплюють перехід до страховика, який виплатив страхове відшкодування, права вимоги страхувальника, яке він має до особи, відповідальної за збитки. Таке право страховика іменується правом на суброгацію.
**** Разом з тим, позивч помилково ототожнив поняття «суброгація»і «регрес», внаслідок чого просить в позовній заяві застосувати до спірних відносин ст. 993 та ст. 1191 ЦК України,назававши позовну заяву про стягнення відшкодування в порядку зворотної вимоги,тобто в порядку регресу.
На запити суду уточнити в якому порядку позивач звертається до суду 6за вимогами ст.993 ЦК України чи 1191 ЦК України представником позивача у листах відповідях було зазначено,що позивач просить стягнути відшкодування в порядку регресу,тобто за правилами ст.1191 ЦК України.

Однак слід відмітити,що між зазначеними поняттями існують відмінності.
За суброгації відбувається лише зміна осіб у вже наявному зобовязанні зі збереженням самого зобовязання, тобто особа набуває прав і обовязків іншої особи у конкретних правовідносинах. Фактично страхувальник передає свої права страховику на підставі договору і сприяє реалізації останнім прийнятих суброгаційних прав. При регресі одне зобовязання замінює собою інше, але переходу прав від одного кредитора до іншого не відбувається.
** Ці інститути мають різний режим правового регулювання. Так, регрес регулюється загальними нормами цивільного права, а для суброгації відповідно до ст. 993 ЦК України встановлений особливий правовий режим. Регрес у страхуванні виникає стосовно вузького кола осіб, тоді як суброгація застосовується щодо будь-якої особи, відповідальної за настання страхового випадку. Перехід права вимоги від страхувальника до страховика за договором добровільного страхування наземного транспорту,не є регресом/регрес виникає на підставі договору обовязкового добровільного страхування цивільно-правової відповідальності власника наземного транспортного засобу/,а є.,як уже зазначено,суброгацією,хоча позивач просить задовольнити його позовні вимоги в порядку регресу за правилами стю.1191 ЦК України..
******Таким чином суд приходить до висновку,що позовні вимоги Приватного акціонерного товариства «Акціонерної страхової компанії «ІНГО України»не підлягають задоволенню,оскільки не доведені та не підтверджені доказами.
**** Крім того, суд звертає увагу,що позивачем пропущено строк позовної давності для звернення до суду,оскільки при суброгації**на відміну від регресу перебіг строку позовної давності починається**не з моменту виплати страхового відшкодування,а з моменту виникнення страхового випадку / день,коли сталася дорожньо-транспортна пригода/тобто перебіг строку почався ще 30.10.2008 року,а позивач звернувся до суду тільки 10.01.2012 року і заяви про поновлення строку не подавав, не вказував на причини пропуску позовної давності і суд першої інстанції не вирішував питання про поновлення цього строку..
****** Разом з тим, суд не застосовує наслідки спливу позовної давності (як підставу у відмові в позові), оскільки при розгляді даної справи дослідженими доказами встановлено, що у позивача немає субєктивного права, про захист якого він просить, а тому суд відмовляє в позові Приватного акціонерного товариства «Акціонерної страхової компанії «ІНГО України»до ОСОБА_1 про стягнення відшкодування в порядку зворотної вимоги**за недоведеністю матеріально-правової вимоги.**
Керуючись ст. 993 ЦК України, ст. 1, 27 Закону України Про страхування , ст.ст. 10, 11, 61, 174, 197, 212-215, 218 ЦПК України,-
в и р і ш и в:
В задоволенні позову Приватного акціонерного товариства «Акціонерної страхової компанії «ІНГО України»до ОСОБА_1 про стягнення відшкодування в порядку зворотної вимоги відмовити.


не правильно иск назовете и все!!!