Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Адвокат Верба

Страницы: [1] 2 3 ... 31
1
Да, сможете.
Право приватизации не зависит от того владел ли ранее человек  недвижимостью или нет.

2
Не видя документов можно предположить, что имеете право на участие в приватизации в рамках неиспользованного права т.е. кол-ва квадтратных метров.

3
Единого реестра либо базы данных нет. Поэтому обращайтесь лично либо через адвоката с запросом для подтверждения соответсвующих фактов.

4
При приватизации земельного участка обязательно согласие собственников/пользователей соседних участков.

5
Договор ОСАГО на сегодняшний день распространяется на любое лицо на законных основаниях управляющее транспортным средством.

6
Договор аренды недвижимость обязан заключаться в письменной форме.
Если вы получили какой-либо доход который подлежит налогообложению, вам необходимо в конце года подать декларацию в налоговую по месту проживания, рассчитать сумму налога и оплатить ее в бюджет

7
Порядок оподаткування доходів фізичних осіб установлено розділом IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ).

Згідно з пп.164.2.5 п.164.2 ст.164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п.170.1 ст.170 ПКУ.

Відповідно до пп.170.1.1 п.170.1 ст.170 ПКУ податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) є орендар.

При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.
       

Статтею 21 Закону України від 6 жовтня 1998 року N 161 «Про оренду землі» зі змінами та доповненнями (далі – Закон) встановлено, що розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Закону України «Про плату за землю»).

Водночас, згідно із ст. 1 Указу Президента України від 2 лютого 2002 року N 92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» зі змінами та доповненнями, плата за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) має становити не менше 3 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю). При цьому умовами Типового договору оренди земельної частки (паю), затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 17.01.2000 №5 зі змінами та доповненнями, передбачено, що розмір орендної плати визначається за домовленістю між сторонами, але не може бути меншим від розміру, встановленого чинним законодавством.

Таким чином, об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб за операціями з надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж 3 відсотки визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю).

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст.167 ПКУ (п.п.168.1.1 п.168.1 ст.168 ПКУ).

Згідно п.167.1 ст.167 ПКУ ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.6 ст.167 ПКУ) у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм п.164.6 ст.164 ПКУ щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, до суми такого перевищення застосовується ставка 20 відсотків.

Згідно з п.п.1.2 п.16 прим. 1 підрозділу 10 розд. XX ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст.163 ПКУ.

Ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування, визначеного п.п.1.2 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розд. XX ПКУ (п.п.1.3 п.16 прим. 1 підрозділу 10 розд. XX ПКУ).

Таким чином, сума орендної плати земельної частки (паю), що виплачується за договором оренди підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

8
В статью 72 Семейного кодекса Украины изменения не вносились с даты принятия этого кодекса.
Даже по истечении 3-х лет такие заявления принимаются судом. В ходе судебного разбирательства необходимо установить когда истец узнал о нарушении своих прав. И только на этом основании применяется исковая давность по заявлению ответчика.

9
Заявление о принятии наследства и об отказе можно подать почтой. При этом подпись на таком заявлении должна быть удостоверена нотариально. Личное присутствие необязательно.
Учитывая, что вы нерезидент, то в соответствии с требованиями Фискальной службы Украины вы обязаны уплатить налоги вне зависимости от степени родства.

Відповідно до Податкового кодексу України платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа – резидент/нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи у дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, регулюється статтею 174 Кодексу, якою встановлено різні ставки для оподаткування доходів платника податку, одержаних у вигляді спадщини, залежно від ступеня споріднення спадкоємця із спадкодавцем та резидентського статусу.

За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковується вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення.

Для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем –  нерезидентом від спадкодавця –  резидента, застосовується ставка 18%.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній, податковій декларації, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини.

Також доходи у вигляді вартості успадкованого майна є об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5%, крім тих, що не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою).

Отже, дохід у вигляді вартості успадкованого майна, отриманий спадкоємцем - резидентом, який є членом сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за нульовою ставкою та не підлягає оподаткуванню військовим збором.

Водночас до вартості будь-яких об'єктів спадщини, одержаних спадкоємцем – нерезидентом від спадкодавця – резидента, незалежно від їх ступеня споріднення, застосовуються ставка податку на доходи  фізичних осіб у розмірі 18% та військового збору 1,5 %.

 

10
Внимательно ознакамливайтесь с условиями договора до его заключения. Особенно с замерами, которые проводят мастера.
При наличии спора обращайтесь с иском в суд с требованием устранить дефекты либо вернуть средства потраченные на изготовление окон.

11
Вам необходимо вернуть полученную субсидию т.к. ваша мать выписалась из квартиры и не проживала там.
В случае отказа долг будет взыскан с нее в судебном порядке с учетом судебных издержек

12
Семейное право / Re: Алименты
« : 16 Октябрь 2017, 13:47:37 »
Попробуйте получить у нотариуса исполнительную надпись и предъявите ее к исполнению в исполнительную службу. Они самостоятельно будут взыскивать алименты со всех доходов.
Если нотариус по каким-либо причинам откажет в выдаче исполнительной надписи, вы сможете подать в суд об увеличении размера алиментов в общем порядке.

13
Обязаны принять. Могут дополнительно потребовать  перевод на украинский язык

14
Стаття 1215. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню

1. Не підлягає поверненню безпідставно набуті:

1) заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача;

2) інше майно, якщо це встановлено законом.

15
Вероятно, вы имеете ввиду одно из решений Европейского суда по правам человека в котором акцентировано внимание на нарушении прав отца ребенка. Мы занимаемся данной категорией дел. Запись на консультацию по телефону (056) 785-00-34
17.08.2017 Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел направляет председателям апелляционных судов информационное письмо о необходимости обратить внимание на позицию Европейского суда по правам человека (далее ЕСПЧ) в делах по определению места жительства ребенка [5]. Основанием является  решение ЕСПЧ от 01.07. 2017 по делу "М. С. против Украины", в котором ЕСПЧ констатировал нарушение Украиной права отца-заявителя, гарантированного ст. 8 Конвенции, в связи с решениями национальных судов об определении места жительства малолетней дочери заявителя.
В указанном письме обозначена следующая позиция ЕСПЧ: при определении места жительства ребенка основное значение имеет решение вопроса о том, что лучше всего отвечает его интересам. Решение данного вопроса включает два аспекта:
1) интересам ребенка наилучшим образом соответствует сохранение его связей с семьей, кроме случаев, когда семья является особенно непригодной или неблагополучной;
2) в наилучших интересах ребенка является обеспечение его развития в безопасной, спокойной и устойчивой среде, не являющейся неблагонадежной.
ВССУ отметил, что при решении такой категории дел, судам следует руководствоваться статьей 51 Конституции Украины, которая гарантирует каждому из супругов равные права и обязанности в браке и семье, а также  ч. 6 ст. 7 Семейного кодекса Украины, определяющей равенство прав и обязанностей женщины и мужчины в семейных отношениях, браке и семье общим принципом регулирования семейных отношений. В своем информационном письме ВССУ поддержал позицию ЕСПЧ, которая провозглашает наличие равных прав родителей в спорах об опеке над детьми, и непринятие каких-либо презумпций, основанных на признаке пола.

Страницы: [1] 2 3 ... 31